Ät grodan först

Mark Twain lär ha sagt

If the first thing you do each morning is to eat a live frog, you can go through the day with the satisfaction of knowing that that is probably the worse things that is going to happen to you all day long.

Med andra ord gör det värsta först så kan du slappna av resten av dagen och veta att det jobbigaste har blivit gjort.

Hur hittar man då sina grodor?

Prioritera dina att-göra-saker genom att dela in dem i fyra kategorier:

  1. Saker du inte vill göra men behöver göra
  2. Saker du vill göra och behöver göra
  3. Saker du vill göra men inte behöver göra
  4. Saker du inte vill göra och du inte behöver göra

Den första kategorin, saker du inte vill göra men behöver göra,  är det som är jobbigast att ta tag i och mest sannolikt att du skjuter upp. Bestäm dig för att göra det här först. Börjar du dagen med det kommer du att känna dig lättad och duktig och det gör det roligare och lättare att ta tag i resten av sakerna. Dessutom, om något händer som gör att du inte kan bocka av något mer den dagen, då har i alla fall det viktigaste blivit gjort.

Det du vill göra och behöver göra är lättare att får gjort, gör det efter 1.

Saker du vill göra men inte behöver göra kan också vara viktiga så stryk inte dem, men saker som du inte vill göra och heller inte behöver göra kan du stryka helt.

 

 

✏ Placera in dina-att-göra saker i de fyra olika kategorierna och ät en groda varje morgon.