Välj bort enligt dina prioriteringar

Ett steg till på vägen att få klarhet över vad du vill och hur du ska prioritera är att få på pränt vad du inte vill ska styra dina val. Det är ett jättebra sätt att bli medveten om vad som påverkar dig och vad som har påverkat dig att göra de val och prioriteringar du gjort hittills.

Vi är alla påverkade av vår omgivning, det samhälle vi bor i, de människor vi umgås med, vår uppväxt och erfarenheter. På gott och ont. Det går nog inte att inte bli påverkad alls. Men du tar ett lite stadigare tag i tyglarna om du är medveten om hur då påverkas och har klart för dig vad du prioriterar som viktigt.

Det här är exempel på saker som jag inte vill ska ha så stort inflytande över mina prioriteringar:

Vad andra ska tycka, att passa in, att ha hög status, att göra “karriär”, bekvämlighet.

Dessa ska alltså stå längst ner på min prioriteringslista över sådant som ska styra mina val.

Om jag till exempel funderar på vad jag ska jobba med och funderar över vad som är bäst för min “karriär”, påminner jag mig själv om att det är något som står långt ner på min prioriteringslista och inte borde få ha så stort inflytande över mitt val.

 

✏ Skriv ner några saker som du vill ska stå långt ner på din prioriteringslista