Renovering av Fjälltorpet – Före och efterbilder

Före

IMG_1008

 

IMG_1009

 

IMG_1011

 

 

IMG_1012

 

IMG_1013

 

IMG_1014

 

IMG_1018

 

IMG_1015

 

IMG_1016

 

IMG_0206

 

IMG_0204

Efter

33ec2-efab8-3dc5a-72817-31307-d3251-30bb3-c9da5

 

cbe6f-65bdf-ebb5f-dda42-9273e-61cfc-8205e-8f944

 

Köksbord

74e1b-743ef-0a6a0-39d2a-b9f41-a1ccb-c9954-c1ae6

 

20387-5062b-89521-46901-91899-191a2-d52c6-12714

 

910d7-21f3d-388db-dde0e-9d35a-ecf19-c8bb6-9b086

 

 

48e9a-3ed9e-56f3d-e74a5-c48f5-c2d5b-44d31-da911

 

 

7f14a-147d4-b7b92-e095b-f8a0d-5bb2e-10cbb-a4d4f

 

414cc-d757c-8a166-d5b74-aa94f-80496-c44e1-48b4b

 

 

a334c-8d6f0-e4e4c-bc5dc-98780-0bcc8-0845a-67998

 

de1b7-97c68-18374-d84d7-0ea4b-1a095-7f2be-913e2

 

 

edf2a-07a9d-84d41-e1620-48628-29ae5-31a70-9c2c2