Shou Sugi Ban i tiden för framtidens bostadsplanering

“Shou sugi ban utvecklades utifrån kunskapen att salta vindar och hav härdar trämaterial, något som japanerna upptäckte när de sökte landets stränder efter vrakgods för att använda när de byggde hus.

Genom att bränna, borsta och förtäta träet får det ett naturligt skydd mot fukt. På köpet får man en yta som är både vacker och robust.”

Det skriver tidningen Trä, Svenskt trä:s tidning om inspirerande arkitektur. Där har man som exempel ett villahus skapat av Bunq Architects i Schweiz. Genom att använda Shou sugi ban-behandlat material både till husfasad och plank smälter de två samman till en enhet: Tack vare den unika fasaden står den nya bostaden av sig själv utan att ge känslan av att ytterligare hus har klämts in på tomten. “Ett exempel i tiden när man pratar om att hur vi på ett snyggt sätt kan förtäta befintlig bebyggelse.”

Eftersom Shou sugi ban även ger ett brandskydd är det en smart miljövänlig lösning vid förtätning av bebyggelse i trä.