Shou sugi ban och brandskydd

Allt högre krav ställs på att trä ska brandskyddas och kemikalieindustrin och producenterna av flamskydd lobbar för att vi ska behandla våra träpaneler och fasader med giftiga ämnen då de ska användas i offentlig miljö. Vi har tidigare skrivit om flamskyddsmedel i möbler, tusentals ton används inom den svenska produktionen varje år. Utöver detta importeras oräkneliga produkter behandlade med medlen. Vid en brand är det främst röken som dödar, inte flammorna, och flamskyddsmedel producerar en ännu giftigare rök. Det är idag omöjligt att kontrollera eller förutse effekten av alla dessa ämnen. Vad ska hända med allt detta trä när det rivs?  Vad vi gör när vi använder brandimpregnerat trä är att vi producerar ett miljöfarligt avfall.

 

Shou sugi ban är en uråldrig japansk teknik som användes delvis just som brandskydd. På den förkolnade ytan uppstår inga flammor utan träet glöder då det blir väldigt varmt, på detta sätt sprider sig inte elden lika lätt.

 

Vi har i dagsläget inte tagit fram någon klassificering av våra produkter men andra producenter av Shou sugi ban panel har fått klassificeringen D, s2-d0 – ytskikt av klass III. Ytskikt för byggnadsdelar och beklädnader som inte har benägenhet att vid brand medverka till hastig övertändning eller kraftig rökutveckling hänförs till denna klass. s2 innebär att byggnadsdelen får avge en begränsad mängd brandgaser och d0 att brinnande droppar eller partiklar ej får avges från byggnadsdelen. Du kan läsa mer om europeisk blandklassning på Sveriges Tekniska Forskningsinstituts hemsida.

 

På videorna kan du se vad som händer när först obehandlat trä och sedan förkolnat trä utsätts för en het låga.

Obehandlat trä 

Förkolnat trä