Shou sugi ban och kärnvirke

 

En äldre skog är inte bara bättre för människor och miljön, den är dessutom på sikt mer produktiv. Varför används inte mer kärnvirke? Kärnvirke består av trädets innersta del som fylls med hartsämne, kåda, naturens egna impregnering. Träet har mycket begränsad vattenupptagning, är motståndskraftig mot svampar och insekter och har hög hållfasthet. Det gör att kärnvirket kan användas obehandlad till fasad och även tak.

Kärnvirke måste växa under längre tid, vilket är bättre för skogen och ekosystemet, dock inte skogsbolagens (kortsiktiga) ekonomi. Dessutom ratas ofta det feta virket av de moderna sågarna eftersom kådan sliter på sågklingorna och det fina virket går istället vidare till att bli pappersmassa… det är så man kan gråta…

Tack vare kådan behöver inga gifter tillsättas för att skydda kärnvirke, till skillnad mot tryckimpregnerat virke. Visst går det att impregnera mer “miljövänligt” men tryckimpregnerat trä har sämre kvalitet, eftersom det behöver vara mer poröst för att träet ska kunna ta till sig impregneringen. Kanske är det därför det inte håller, trots all impregnering?

Kärnfura är alltså ett miljövänligt, långsiktigt hållbarare material. Behandlas den dessutom med Shou Sugi Ban blir den förutom estetiskt vacker ännu mer tålig mot vatten och fukt. Det fina med Shou Sugi Ban, anser vi, är att man får en vacker, motståndskraftig och underhållsfri fasad som bara blir vackrare med tiden.

För Shou sugi ban användes ursprungligen i Japan cypressträ. Men det är inte bara japanerna som har använt sig av tekniken att bränna trä för att förstärka och förlänga träets hållbarhet och motståndskraft mot fukt. I Sverige har man bränt nederdelen av gärdesgårdar och bryggor till exempel. Sverige har faktiskt en hel del gemensamt med Japan både klimat- och designmässigt, så vi tänkte, varför inte i Sverige.

Själva har vi använt oss av gran och kärnfura, för att få ett lokalt producerat trä av bra kvalitet. Vår leverantör, en riktig träentusiast som har arbetat med trä i hela sitt liv, handplockar sitt virke när han är ute i skogen där de bästa, raka, tätvuxna träden väljs ut. Vi är glada över att kunna vara med och bidra till ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk och byggande!