Shou Sugi Ban och linolja

Vi får ofta frågan om vår kolade fasad sotar av sig, och ja, det gör den. Men ett sätt att binda kolet till ytan är att olja träet efter att vi bränt det. Oljan ger ett ytterligare skydd mot väder och vind och mekaniskt slitage och gör så att du inte blir sotig om fingrarna när du rör vid fasaden. Svenskproducerad linolja är ett självklart val för oss för den fasad vi producerar.

Så var det det där med kokt eller rå linolja, alla säger ju olika… Vi använder i alla fall kokt linolja eftersom den härdar. Rå linolja har svårt att torka, vissa säger att den aldrig gör det. Och så använder vi Gysinge linolja eftersom den utvinns på gammalt vis. Linolja som utvinns på kemiskt vis kan innehålla föroreningar och det är det som kan ge påväxt.

Beställer du bränd och linoljad fasad av oss får du den alltså behandlad med Gysinge kallpressade och kokta linolja av bästa kvalitet!