Shou sugi ban test på kärnfura

Till det här testet använde vi planhyvlad kärnfuru 18 mm tjock. Vi prövade att bränna olika kraftigt och borsta med stålborste, mässingsborste och mjuk nylonborste. Nedan ser du resultatet av de olika teknikerna vi testade:

Shou sugi ban kraftigt bränd

Sou sugi ban närbild

Kraftigt bränd och oborstad. Träet får en kolsvart yta som glänser fint i solen. Som syns på närbilden krackelerar den översta ytan på träet vackert.

Bränd, borstad, bränd igen

Kraftigt bränd, borstad med stålborste och bränd igen. Den krackelerade översta ytan borstas bort och kvar blir en tydlig, vacker struktur och mörk nyans.

Bränd, stålborste, bränd, mässing

Här är träet bränt och stålborstat en gång. Träet får en tydlig struktur och en något ljusare nyans.

Lätt bränd

Endast lätt bränd och avborstad lätt med en nylonborste. Träet får ett fint tigermönster med en mindre tydlig struktur.

 

Sammanfattning

Sou sugi ban olika teknik kärnfura

Alla olika tekniker. Bräderna från vänster:

Kraftigt bränd, oborstad.

Kraftigt bränd, stålborstad, bränd igen.

Lätt bränd, mjukt nylonborstad.

Kraftigt bränd, mässingsborstad.

Kraftigt bränd, stålborstad.

Lätt bränd, oborstad.

 

Vi märkte att den kraftigt brända oborstade ytan flagnar på vissa ställen. Det kan bero på den höga halten av kåda i träet, vi kommer därför att jämföra med hur det blir om man använder gran istället, som har en lägre halt av kåda.

Nu kommer bräderna få stå utomhus och vi kommer att följa vad som händer med träet. Vi kommer att testa på flera olika träslag och placera ut dem nära vatten för att se om hur klarar sig från fukt och den beläggning som träet ofta får i den här miljön.