Shou Sugi Ban -TREE söker en underhållsfri och giftfri träbevaringsteknik i skärgårdsmiljö

När det var dags att renovera fasaden på Fjälltorpet i Åre valde vi en helt obehandlad träfasad i gran som ska få gråna och hårdna med tiden. Där hade vi optimala förhållanden för att välja den tekniken då huset stod högt och öppet med torr luft. Frågan är om det fungerar lika bra i skärgårdsmiljö? När vi var nere i Costa Rica stötte vi även där på helt andra förhållanden för byggande. Fuktig djungel och termiter utgör nya utmaningar. Eftersom vi inte ville välja den vanliga metoden att impregnera träet i diesel började vi leta efter en giftfri teknik och hittade då Shou Sugi Ban.

Shou Sugi Ban, eller “yakisugi” är en gammal teknik som japanerna utvecklade för århundraden sedan och ger en unik, vacker och hållbar utvändig träprodukt.

Idéen är att bränna ytan på träet till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan kan lämnas helt obehandlad, borstas kraftigt eller lätt och kan förseglas med transparent olja eller färgas. Den förkolnade ytan är sen resistent mot förruttnelse, skadedjur, väder, UV och eld. Den är även estetiskt unik och vacker att se på.

Fördelarna med förkolnad ytterpanel jämfört med obehandlad eller målad träpanel:

Förkolnad ytterpanel kan bli billigare och mer tidsbesparande än traditionell målad eftersom ytan inte behöver målas igen efter att den monterats. Den förkolnade ytan kan hålla 80-100 år utan underhåll, och mycket längre med rätt underhåll. Det gör det till en långsiktigt hållbar lösning genom att man minskar eller eliminerar underhållskostnader.

Den förkolnade ytan skyddar träet från UV och vittring vilket betyder att träet inte kommer att blekna eller flagna som en målad ytan som ofta måste målas igen efter 10-15 år eller mindre.

Förkolnat trä är mer resistent mot skadedjur än normalt trä. Termiter och skadedjur hatar det yttre lagret av kol vilket hindrar dem från att angripa träet.

 

Förkolnat trä är ett naturligt, giftfritt sätt att bevara och skydda trä. Ytterpanelen utgör den mest utsatta och största ytan på huset och med den här metoden bidrar man inte till att gift läcker ut till jord, luft och vatten vilket skyddar både miljön och din hälsa.

Vi tror att Shou Sugi Ban kan vara en utmärkt metod att använda i fuktig skärgårdsmiljö. Vi kommer att göra mer research och även testa metoden i olika grad på svensk kärnfura. Vi återkommer med resultatet!