Svar på våra vanligaste frågor

 

Varför är Shou sugi ban miljövänligt

Shou sugi ban är trä, eld och eventuellt linolja. Inga tillsatser, enbart naturprudukter.

Shou sugi ban är också ett miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ genom att man minskar eller eliminerar underhållskostnader. Den förkolnade ytan skyddar träet från UV och vittring vilket betyder att träet inte kommer att brytas ner på samma sätt som en målad yta som ofta måste målas igen efter 10-15 år eller mindre.

Ytterpanelen utgör den mest utsatta och största ytan på huset och med den här metoden bidrar man inte till att gift läcker ut till jord, luft och vatten vilket skyddar både miljön och din hälsa.

 

Hur skyddar Shou sugi ban mot röta och mögel

Trä består av fibrer av lignin och cellulosa. Ligninet ger träets dess styrka medan cellulosa är en kolhydrat. som kan syntetiseras av en rad andra organismer som till exempel bakterier, svampar och alger. När träet bränns får det en värmebehandling som lämnar ligninet intakt medan cellulosan neutraliseras. Eftersom cellulosa innehåller sockerarterna som är äts av insekter, bakterier och svamp, kommer det värmebehandlade träet att hålla längre än obehandlat trä.

 

Ska jag välja gran eller kärnfura

Gran är ett lite mjukare trä än furu, det är också ett billigare alternativ till kärnfuru.Kärnfuran däremot är överlägsen gran i styrka och därmed livslängd. Kärnvirke består av trädets innersta del som fylls med hartsämne, kåda, naturens egna impregnering. Kärnvirket har mycket begränsad vattenupptagning, är motståndskraftig mot svampar och insekter och har hög hållfasthet, det gör att den egentligen går att använda helt obehandlad men Shou sugi ban bidar med ytterligare skydd mot angrepp och dessutom med mycket skönhet.

 

Har Shou sugi ban någon brandklassning

Vi har i dagsläget inte tagit fram någon klassificering av våra produkter men andra producenter av Shou sugi ban panel har fått klassificeringen D, s2-d0 – ytskikt av klass III. Ytskikt för byggnadsdelar och beklädnader som inte har benägenhet att vid brand medverka till hastig övertändning eller kraftig rökutveckling hänförs till denna klass. s2 innebär att byggnadsdelen får avge en begränsad mängd brandgaser och d0 att brinnande droppar eller partiklar ej får avges från byggnadsdelen.

I Japan används Shou sugi ban även på grund av brandskydd. På den förkolnade ytan uppstår inga flammor utan träet glöder då det blir väldigt varmt, på detta sätt sprider sig inte elden lika lätt.

Ny forskning och erfarenheter bekräftar att hus av massivt trä är långt mindre brandfarligt än man befarat. Massivt trä har en brandklassning i sig och ytterligare behandling med Shou sugi ban påverkar inte brandskyddsegenskaperna negativt. När det gäller brandsäkerhet är det dessutom inte bara materialval det gäller utan mycket ligger i själva konstruktionen av byggnaden.

 

Kommer Shou sugi ban att sota av sig

Om det brända träet inte behandlas med olja eller annat skydd så kommer det att sota. De borstade varianterna sotar nästan inget alls, inte heller de som är behandlade med linolja. Å andra sidan är det ju inte så vanligt att man går och stryker sig mot fasader (om du har lagt dig till med den vanan passa dig då speciellt för fasader målade med falu rödfärg om du är rädd för att förstöra kläderna).

 

Kommer Shou sugi ban att ändra färg med tiden

Ja. Shou sugi ban kommer att förändras med tiden. Vill man motverka detta kan man olja in träet. Och en fasad av borstad Shou sugi ban som bleknat återfår sitt ursprungliga färg med en ny inoljning.

Vi anser att en del av skönheten med Shou sugi ban är just det obeständiga, det slits vackert och väder och vind kommer att lämna sina spår. Ditt hus kommer bara att bli vackrare med tiden, precis som du.

 

Vad behöver Shou sugi ban för underhåll

Egentligen ingen, men om du av estetiska skäl vill motverka mekaniskt slitage, sotning eller blekning kan den oljas. Vi rekommenderar linolja.

 

Lämpar sig Shou sugi ban för svenskt klimat

Ja. Shou sugi ban är testad under lång lång tid i Japan – ett långsmalt land som sträcker sig från nord till syd och spänner över många lokala klimat. I söder är det semi-tropisk, i norr liknar klimatet mer sibiriskt. De har en regnsäsong, en sommarsäsong med intensiv sol och mycket av landet utsätts för hårda kustväder. Shou sugi ban har hållit 100 år eller mer i alla regioner och är särskilt överlägsen i kustklimat jämfört med obehandlat trä.

 

Hur länge håller Shou Sugi Ban

Det beror på många variabler, som träslag, dimension, typ av behandling, konstruktion, klimat, utsatthet, underhåll med mera. Ett riktmärke är att en 10 mm tjock Shou Sugi Ban- fasad som borstats, installerats korrekt, aldrig oljats och står i syd- eller syd-västligt läge i kustklimat förväntas ha en livslängd på 80 år. Om fasadmaterialet från början är tjockare, är installerat korrekt, oljats och underhålls med olja periodvis kommer den att hålla mycket längre. Hur länge? Längre än du behöver oroa dig för!

 

Hur skiljer sig de olika varianterna i livslängd

Det är svårt att säga exakt skillnad i livslängd då det är så många olika variabler som behöver räknas in; dimension, kvalitet, klimat mm, men generellt kan man säga att det bästa skyddet har de helt kolade varianterna. Kärnfuran håller en mycket hög kvalitet pga att den är så “fet”, innehåller mycket kåda. Gran är något mjukare än kärnfura och är ett billigare och bra alternativ och det vanligaste träslaget till fasader i Sverige. Kärnfuran är starkare till konstruktionsvirke men som fasad har det mindre betydelse då fasaden inte belastas.