Shou Sugi Ban, eller Yakisugi som det även kallas, är en teknik som japanerna utvecklade för århundraden sedan. Tekniken går ut på att ytan på trä bränns till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan kan antingen lämnas helt obehandlad eller borstas olika hårt och kan förseglas med till exempel transparent olja eller färgas.

Men det är inte bara japanerna som har använt sig av tekniken att bränna trä för att förstärka och förlänga träets hållbarhet och motståndskraft. I Sverige har man bränt nederdelen av gärdesgårdar och bryggor till exempel och Sverige har faktiskt en hel del gemensamt med Japan både klimat- och designmässigt, så vi tänkte, varför inte i Sverige…

Det är vanligt att man läser att sugi betyder ceder, men det har nog blivit en miss i översättningen för ursprungligen i Japan användes Cryptomeria japonica, som är en typ utav cypress som är inhemsk japanskt cypress. Numera tillverkas Shou sugi ban i flera olika länder och det används flera olika träslag, vi har funnit bland annat douglasgran, lärk och ek.

Själva har vi använt oss av främst gran och kärnfura, för att få ett lokalt producerat trä av bra kvalitet, och båda lämpar sig bra att bränna. Granen är ett lite mjukare trä än furu och är det vanligaste träslaget för fasader i Sverige. Kärnfuran däremot är överlägsen gran i styrka och obehandlad är den långsiktigt mer hållbar än gran. Kärnvirke består av trädets innersta del som fylls med hartsämne, kåda, naturens egna impregnering. Kärnvirket har mycket begränsad vattenupptagning, är motståndskraftig mot svampar och insekter och har hög hållfasthet.

Shou sugi ban är ett miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ genom att man minskar eller eliminerar underhållskostnader. Den förkolnade ytan skyddar träet från UV och vittring vilket betyder att träet inte kommer att brytas ner på samma sätt som en målad yta som ofta måste målas igen efter 10-15 år eller ännu mindre.

Ytterpanelen utgör den mest utsatta och största ytan på huset och med den här metoden bidrar man inte till att gift läcker ut till jord, luft och vatten vilket skyddar både miljön och din hälsa. Det sparar också både tid och pengar när du väl har fasaden på plats. Även under byggfasen kan det vara ekonomiskt eftersom behandlingen görs innan du sätter upp fasaden och därför kan spara in pengar på byggställning och målare. Det finns hus i Japan som tack vare att träet är behandlat med Shou sugi ban står intakta efter flera hundra år. Den förkolnade ytan sägs hålla minst 80-100 år utan underhåll. Du får en motståndskraftig och underhållsfri fasad. Träet kan också underhållas med olja, till exempel linolja, om behov finns.

I Japan används Shou sugi ban även på grund av brandskydd. På den förkolnade ytan uppstår inga flammor utan träet glöder då det blir väldigt varmt, på detta sätt sprider sig inte elden lika lätt. I Sverige har vi länge haft hårda krav mot att använda träfasader i offentlig miljö vilket bland annat drivit fram användandet av giftiga brandimpregneringsmedel. Ny forskning och erfarenheter har bidragit till att dessa krav idag minskar då hus av massivt trä är långt mindre brandfarligt än man befarat. I bränder är det dessutom röken som är mest dödlig och orsakar mer skada ju mer giftiga ämnen den innehåller. Flamskyddsmedel utgör de mest giftiga ämnen som fortfarande tillåts användas i offentlig miljö.

Vi har i dagsläget inte tagit fram någon klassificering av våra produkter men andra producenter av Shou sugi ban panel har fått klassificeringen D, s2-d0 – ytskikt av klass III. Ytskikt för byggnadsdelar och beklädnader som inte har benägenhet att vid brand medverka till hastig övertändning eller kraftig rökutveckling hänförs till denna klass. s2 innebär att byggnadsdelen får avge en begränsad mängd brandgaser och d0 att brinnande droppar eller partiklar ej får avges från byggnadsdelen.

På vår produktsida kan du se exempel på vad vi kan erbjuda för olika behandlingar. Produkterna görs på beställning och priset beror på val av träslag, dimensioner och typ av behandling. Vi ger dig gärna en prisuppskattning eller offert. Hör också gärna av dig om du vill beställa produktprover. Vi tycker alltid att det är roligt att diskutera nya projekt och idéer och bidrar gärna med vår kunskap och designförslag.

Här på hemsidan delar vi med oss av våra erfarenheter av att arbeta med Shou sugi ban, hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.

 

TREE