Vilken vanetyp är du?

Vi motiveras alla på olika sätt. Vissa av oss blir mer motiverade av att andra ställer krav och förväntningar på oss, andra av sina egna övertygelser, vissa av oss är rebeller och vill inte bli tillsagda vad vi ska göra.

Det hjälper att känna till vad som motiverar just dig om du ska förändra dina vanor.

En person som forskat mycket på detta är Gretchen Rubin. Enligt Gretchen finns det fyra huvudsakliga kategorier som vi kan falla inom:

Upholders (Upprätthållare?)

Motiveras lätt av både yttre förväntningar och inre förväntningar. De vill veta vad som förväntas av dem och uppfylla dessa förväntningar. De är självstyrda.

“Jag gör vad andra förväntar sig av mig – och vad jag förväntar mig av mig själv.”

Questioners – Ifrågasättare

Ifrågasätter alla förväntningar, och kommer bara att uppfylla en förväntan om de anser att det är motiverat. De är motiverade av logik, förnuft och rättvisa. I huvudsak gör de alla förväntningar till inre förväntningar.

“Jag gör det som jag tycker är bäst, enligt min bedömning. Om det inte är meningsfullt, kommer jag inte göra det.”

Obligers – (Plikttrogna?)

Motiveras lätt av yttre förväntningar, men strävar efter att möta inre förväntningar. De utmärker sig för att möta externa krav och tidsfrister, men de har svårt att efterleva sina egna förväntningar och krav. För dem är yttre ansvarighet avgörande.

“Jag gör vad jag måste göra. Jag hatar att göra andra besvikna, men jag gör ofta mig själv besviken. ”

Rebeller

Motsätter sig alla förväntningar, både yttre och inre. De vill alltid agera utifrån vilja och frihet. De motsätter sig kontroll, till och med självkontroll, och njuter av att gå emot regler och förväntningar.

“Jag gör vad jag vill, på mitt eget sätt. Om du säger till mig att göra någonting – även om jag säger till mig själv att göra något – är det mindre troligt att jag gör det. ”

 

Jag var väl medveten om att jag tenderar att inte vilja göra saker som jag blir tillsagd att göra, även om det är roliga saker. Så jag misstänkte redan att jag skulle falla inom kategorin “Rebel”. Det stämde såklart men när jag läste om vanetypen rebell fick jag mig en ny insikt: Rebellen vill inte blir tillsagd vad vi ska göra vare sig av andra eller sig själv. 

Nej just det, det stämmer ju! När jag säger till mig själv att jag inte får eller att jag måste göra något, då vill jag inte göra det. Vilken besvärlig typ jag är… Återstår att se vad jag kan göra för att motivera mig själv.

 

✏ Ta reda på vilken typ du tillhör: Länk till testet: The four tendencies

 

📗 Jag kan också varmt rekommendera Gretchen Rubins böcker.