Vad är ett ekohus?

Ett ekohus är ett hus som är byggt av naturliga, giftfria material och hälsosamt för dig att bo i.

Bra för naturen = Bra för dig. Miljövänligt och hälsa, de går hand i hand de där.

Man måste se till hela livscykeln för huset innan man kan bestämma om det är miljövänligt och hälsosamt eller inte. Från framställning av material, till byggande, boende och hur långsiktigt hållbart och underhållsbart det är (märk väl: Inte underhållsfritt. Att saker och ting ska vara underhållsfria innebär ofta att du istället måste slänga och köpa nytt när det blir dåligt). Ett hus som du kan vårda och ta hand om och glädjas åt material som slits länge och bara blir vackrare med tiden.

Tänk också på om du verkligen måste bygga nytt. Det är mer logiskt ur ekosynpunkt att renovera, återanvända och återvinna.

 

Jag konsulterade Varis Bokalders, som skriver i Kloka hem om ekobygg, och enligt honom ska ett ekohus ha:

Bra inomhusklimat
  • Sunda material och ytbehandlingar som inte emitterar farliga emissioner
  • Lättskött anpassningsbart vetilationssystem
  • Fuktbuffrande och värmelagrande material
Vara energieffektivt
  • Välisolerat, vindtätt osv
  • Inte byggt av material som krävt stora mängder energi vid tillverkningen
  • Prioriterar lokala material och byggmetoder där material kan repareras och återanvändas
Vara kretsloppsanpassat
  • Anpassat till platsen, minimera markarbeten, skonar odlingsmark och växtlighet
  • Näringsämnen cirkuleras t ex genom platsanpassat avloppssystem
  • Förnybara energikällor och byggmaterial

 

Ekologiskt är ett inneord och tydligen i princip fritt att tolka och använda som man vill. T ex skulle jag aldrig kalla en tröja tillverkad av gamla plastflaskor som läcker mikroplaster varje gång den tvättas för ekologisk, men det är tydligen helt ok i klädbranschen, det kan ju tolkas som det eftersom den är gjord av återvunnet material. Ekologisk borde vara synonymt med giftfritt, eftersom något som är giftigt för naturen och levande organismer knappast kan ses som ekologiskt. Men så är icke fallet. Och bara för att en produkt är fri från förbjudna ämnen som bevisats vara cancerframkallande betyder det tyvärr inte att den inte kan innehålla andra, lika eller ännu giftigare, men ännu inte förbjudna ämnen.

På samma sätt kan ett hus, bara för att det är klimatneutralt under tiden du bor där, som så kallade passivhus, inte kallas ekologiska om man inte ens hämtar igen den miljöskuld som det innebär att tillverka materialet till huset. Att ett hus är energieffektivt säger ingenting om vad det är byggt i eller hur hälsosamt det är för dig att bo där. Hur hälsosamt är det att bo i ett hus med spånskivor som läcker lösningmedel och golv med giftiga mjukgörare, för att inte tala om all elektronik! Och sen cirkulera runt luften i slutna ventliationssystem?

Det förekommer mycket “greenwashing” i företagsbranschen och byggsektorn är inget undantag. Att leta efter ekologisk märkning, krav, svanen osv räcker inte som garanti om du vill ha helt giftfritt och miljövänligt. Leta istället efter naturligt, giftfritt, utan tillsatser osv. Naturmaterial utan tillsatser som framställts på ett hållbart sätt, det kan få kallas ekologiskt. Så ska det helst vara närproducerat också 🙂

Och det är inte bara materialen det handlar om utan även konstruktionen och anpassningen till plats och klimat. Och att du ska trivas där och må bra.

Det är mycket att tänka på. Men du kan alltid kontakta TREE för konsultation kring ekologiskt byggande och boendemiljö och om du vill anlita en duktigt snickare som älskar att arbeta med naturliga material!