This is Söderstadion

Tillhör du en av de lyckliga som lyckades få med dig några brädor från gamla Söderstadion? Här är ett exempel vad man kan göra med dem. Som inspiration använde vi såklart Söderstadion samt en gammal bild från densamma.  Vinkelkonsolerna och brädorna är kundens, original från Söderstadion. Till benen använde vi använde betong och trä som borstades med stålborste för att få den rätta rustika känslan och slitna patinan. Och om det inte skulle räcka för att föra tankarna till läktaren blev … Read More